Copyright

Villkor för privatpersoner

Jag har fotografi som sidoverksamhet och brukar oftast inte ta betalt av privatpersoner för bilder som jag ”ändå tar” vid olika evenemang och händelser, som exempelvis vid tävlingar och kurser. Men det är ganska dyrt att hålla på med fotografi och mina bilder är min främsta marknadsföring, så därför har jag vissa villkor även i dessa fall:

  • Fråga mig innan du använder mina bilder – även om du eller din hund är motivet. Om du inte frågar så får du inte använda bilderna, frågar du så kommer jag förmodligen säga ja!
  • Du får inte använda bilderna för någon form av kommersiellt bruk (om jag inte explicit godkänt detta, se nedan).
  • Jag har (enligt lag) upphovsrätten – du får bara en nyttjanderätt som inte går att överlåta till någon annan (vare sig det gäller en privatperson eller en kommersiell aktör). Är det någon annan som vill använda bilden så är denne välkommen att kontakta mig.
  • Upphovsrätten innebär även att jag har ensamrätt att ändra/redigera fotografiet, skapa deriverade verk (exempelvis modifiera på något sätt, använda i kollage) eller liknande behandling. Vill du ha ett foto med andra egenskaper (t.ex. i svart-vitt eller med en annan beskärning) så är du välkommen att fråga mig.
  • Om möjligt (och det är det i stort sett alltid) så ska jag anges som fotograf vid användning av bilden.Typiskt görs detta med texten ”Fotograf: Daniel Eidenskog” eller en likvärdig formulering.

Önskar du anlita mig för en fotografering så går detta att ordna, men då givetvis mot ersättning. Mer information och kontaktuppgifter finns på https://www.surprisedpuppy.se.

Kommersiell användning

Om du vill använda en av mina bilder i ett kommersiellt sammanhang (t.ex. på en företagshemsida, för att marknadsföra kurser/försäljning, i en presentation eller i en trycksak) så är du välkommen att kontakta mig så kan vi diskutera detta.

Lagar och regler

Upphovsrätten till fotografier tillhör fotografen enligt Upphovsrättslagen (1960:729). Lagtexten är lång och lite komplicerad men i den anges bland annat några huvudsakliga rättigheter som tillfaller upphovsmannen av ett verk, i detta fall alltså fotografen:

  • Ensamrätt att förfoga över bilderna, exempelvis genom att publicera eller framställa kopior (oavsett form , exempelvis elektroniskt eller fysiskt).
  • En rätt att få sitt namn publicerat i samband med att fotografiet publiceras.
  • Ensamrätt på att modifiera bilderna, exempelvis genom redigering eller beskärning.

Rättigheterna ovan, likväl som de flesta andra rättigheterna enligt upphovsrättslagen, går att avtala om, vilket innebär att en fotograf exempelvis kan sälja eller ge bort hela eller delar av sina rättigheter. Detta är något som sker mycket ofta, exempelvis genom att en fotograf säljer en bild till en bildbyrå eller ger en uppdragsgivare förfoganderätt över en bild.

För mer information om lagar och regler som berör fotografi, bilder och upphovsrätt rekommenderar jag följande länkar:

Ha det bra där ute!
// Daniel